Make your own free website on Tripod.com

Danh Sách Bộ Chính Trị

Sau Nhiều Tháng Giành Ghế

 

 

HANOI (DJ) - Dưới đây là những sắp xếp nhân sự được loan báo hôm Chủ Nhật từ Ðại Hội Ðảng CSVN.

 

Bộ Chính Trị sẽ giữ 11 ủy viên và sẽ đưa vào 4 tân ủy viên.

 

Bảy người trong Bộ Chính Trị cũ sẽ từ chức, để số người chỉ còn 15 ủy viên, thay vào số cũ là 18 ủy viên.

 

Dưới đây là danh sách Bộ Chính Trị mới. Một số tân ủy viên vào cuối năm nay sẽ  từ chức khỏi chức vụ đương hữu để tập trung vào nhiệm vụ Bộ Chính TRị.

 

Tổng Bí Thư Ðảng CSVN, Nông Ðức Mạnh. Chủ Tịch Nước, Trần Ðức Lương. Thủ Tướng, Phan Văn Khải. Phó Thủ Tướng, Nguyễn Tấn Dũng. Trưởng Ban Tổ Chức Ðảng, Nguyễn Văn An. Trưởng Ban Kinh Tế Ðảng, Trương Tất Sang. Trưởng Phòng Ủy Ban Trung Ương Ðảng, Trần Ðình Hoan. Phó Ban Kiểm Soát Ðảng, Lê Hồng Anh. Trưởng Ban Vận Ðộng Ðảng, Trương Quang Dược. Bộ Trưởng Quốc Phòng, Phạm Văn Trà. Bộ Trưởng Công An, Lê Minh Hương. Bộ Trưởng Văn Hóa Thông Tin, Nguyễn Khoa Ðiềm. Thành Ủy Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng. Thành Ủy Sài Gòn, Nguyễn Minh Triết. Thành Ủy Ðà Nẵng, Phan Diễn.

 

Ban Chấp Hành Trung Ương CSVN sẽ chỉ còn 150 ủy viên, từ mức đương hữu 170 ủy viên.

 

Những thay đổi cấp bộ sau đây dự kiến xảy ra mùa hè này, khi Quốc Hội CSVN họp khóa tới, theo các nhà phân tích.

 

 Bộ Trưởng Thương Mại Vũ Khoa sẽ thay Nguyễn Mạnh Cầm để làm 1 trong 5 Phó Thủ Tướng.  Tỉnh Ủy Nghệ An Trương Ðình Tuyên sẽ thay Khoan làm Bộ Trưởng Thương Mại. Bộ Trưởng Kế Hoạch & Ðầu Tư Trần Xuân Giá sẽ lui, nhường cho Bộ Trưởng Tài Chánh Nguyễn Sinh Hùng lên nắm, người sau này cũng sẽ làm phó thủ tướng. Nguyễn Thị Kim Ngân, phó bộ trưởng tài chánh, sẽ thay Hùng để nắm Bộ Trưởng. Bộ Trưởng Kỹ Nghệ Ðặng Vũ Chu sẽ lui, để Hoàng Trung Hải thay. Hải đang là Giám Ðốc hãng điện quốc doanh độc quyền Ðiện Lực VN. Bộ Trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Lê Huy Ngọ sẽ lui, để ông Phó Nguyễn Văn Ðặng lên thay. Bộ Trưởng Giao Thông Lê Ngọc Hoàn sẽ lui, để ông Phó Ðào Ðình Bình lên thay. Bộ Trưởng Văn Hóa & Thông Tin Nguyễn Khoa Ðiềm sẽ rời chức này để lên Bộ Chính Trị, người thay là Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Tiếng Nói VN Trần Mai Hạnh. Bộ Trưởng Y Tế Ðỗ Nguyễn Phương sẽ lui để Trần Thị Trung Chiến thay; Chiến đang chỉ huy Ủy Ban Dân Số & Kế Hoạch Gia Ðình. Bộ Trưởng Quốc Phòng Phạm Văn Trà hôm Thứ Bảy đã thú nhận với hãng tin AP rằng Trà bị kỷ luật chính vì Lý Tống đã bay vào lãnh thổ VN và thả truyền đơn chống cộng.