Make your own free website on Tripod.com

Bản Tường Trình

về Ðại Hội Tái Lập VBVNHN Họp 

Tại Virginia Ngày 24-3-2001 

 

 

Hưởng ứng thư triệu tập Ðại Hội Tái Lập VBVNHN do ông Ðoàn Hữu  Ðịnh (Trưởng Ban Tổ Chức Ðại Hội) và ông Terry Carlbom (Tổng Thư Ký  Văn Bút Quốc Tế ) ký ngày 9-1-2001, 22 đại biểu thuộc 10 trung tâm  VBVNHN (TT Miền Ðông Hoa Kỳ, TT Nam Hoa Kỳ, TT Bắc Cali, TT Nam Cali, TT  Florida, TT Georgia, TT Louisiana, TT Ontario, TT Âu Châu, và TT Úc  Châu) đã tham dự Ðại Hội Tái Lập VBVNHN được tổ chức tại Virginia  hôm 24-3-2001 vừa qua. Tâm Quebec do ông Trang Châu làm chủ tịch đã gửi thư ủng hộ Ðại Hội và hứa  chấp nhận tất cả kết quả của Ðại Hội. 

 

Trung tâm  Quebec  đã đóng tiền niên liễm và đại hội phí  nhưng không gửi đại biểu đến tham dự Ðại Hội. Tuy nhiên, trung tâm này đã gưiû bằng thư 3 phiếu bầu cử để tham gia việc bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.

 

Tổng số các trung tâm tham gia Ðại Hội kỳ này là 11 trung tâm trên tổng số 12 trung tâm. Trung tâm không tham dự Ðại Hội là Trung Tâm Ðông Bắc Âu của Ðặng Văn Nhâm.

Bốn trung tâm sau đây đã đứng ra thành lập liên danh ứng cử  vào  Ban Chấp Hành VBVNHN: TT Ontario, TT Nam Hoa Kỳ, TT Nam Cali, và TT Miền Ðông Hoa Kỳ. Liên danh này đã được đắc cử với tổng số phiếu là 27 /32, tức là có 27 phiếu thuận và 5 phiếu không ý kiến. Thành phần tân Ban Chấp Hành gồm:

 

Chủ Tịch: nhà văn Minh Ðức Hoài Trinh, sáng lập viên VBVNHN (TT Nam Cali)

 

Ðệ Nhất Phó Chủ Tịch: nhà văn Khải Chính Phạm Kim Thư (TT Ontario)

 

Ðệ Nhị Phó Chủ Tịch: nhà văn Trần Thy Vân (TT Nam Cali)

 

Tổng Thư Ký: nhà văn Nguyễn Ðức An (TT Florida)

 

Thủ Quỹ: nhà văn Nguyễn Văn Thông (TT Miền Ðông Hoa Kỳ)

 

Ðại Hội và cuộc bầu cử đã được diễn ra một cách hết sức minh bạch, công bằng, tự do, và dân chủ dưới sự giám sát của ông Terry Carlbom, Tông Thư Ký Văn Bút Quốc Tế, suốt từ đầu đến cuối  Ðại Hội. ành phần quan sát viên tại Ðại Hội  gồm có các giới truyền  thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ như : Ðài  VOA, Ðài Little Saigon, Truyền Hình Hoa Thịnh Ðốn, Radio Việt Nam Hải Ngoại, Ðài CBS, các cơ quan báo chí địa phương, cùng các hội viên thuộc TT Miền Ðông Hoa Kỳ. ác quan sát viên này đã có mặt suốt trong thời gian tổ chức Ðại Hội. êng bà Joanne Leedom-Ackerman, Phó Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế , chỉ đến tham dự phần khai mạc Ðại Hội mà thôi.Tổ Chức Ðại Hội đã tổ chức  lễ ra mắt cho Tân Ban Chấp Hành VBVNHN với  các thân hữu, đồng bào, các nhà văn , các đại diện hội đoàn, và các cơ quan truyền thông ngay tại Virginia vào ngày 25-3-2001.ài việc bầu cử, Ðại Hội Tái Lập VBVNHN cũng đã thông qua một  số Quyết Nghị, trong đó có Quyết Nghị thành lập Ủy Ban Tu Chính Ðiều Lệ và Quyết Nghị chấp thuận cho TT Nam Cali đứng ra tổ chức Ðại Hội kế tiếp vào tháng 3 năm 2003.

Kết quả Ðại Hội Tái Lập VBVNHNB kỳ này đã được ông Terry Carlbom, Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Téâ,  công nhận. Ông Terry Carlbom đã ngỏ lời ca ngợi sự thành công của Ðại Hội vì Ðại  Hội được tổ chức hết sức minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ, và khoa học. Nói chung, Ðại Hội Tái Lập VBVNHN kỳ này đã thành công mỹ mãn. Với  Ban Chấp Hành VBVNHN được bầu ra trong kỳ Ðại Hội lần này, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ được phục hoạt tư cách hội viên trong Văn Bút Quốc Tế tại Ðại Hội ở Macedonia vào tháng 9 tới đây.

 

Khải Chính Phạm Kim Thu

Ðại Biểu Văn Bút Ontario

-3-2001

 

Phóng Sự 

Ðại Hội Bất Thường

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 

 

 

          Những cơn phong ba bão táp và những đợt sóng ngầm âm ỉ trong những năm vừa qua tưởng đã làm tan rã con tàu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, chấm dứt tiếng nói của những người cầm bút Việt Nam lưu vong trên văn đàn quốc tế.

         Nhưng ngày 24 tháng 03 năm 2001,  có 10 Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại với 22 đại biểu đến từ các quốc gia như Pháp, Úc, Canada và từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ đã hiện diện tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn để tham dự  phiên họp bất thường do ông Ðoàn Hửu Ðịnh thuộc Trung Tâm Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ và Tiến sĩ Terry Carlbom, Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế triệu tập.

         Buổi họp mặt đã được chính thức khai mạc lúc 10 giờ sáng tại hội trường Mason District Government Center số 6507 Columbia Pike thuộc thành phố Annandale tiểu bang Virginia với sự tham dự đông đảo của các cơ quan truyền thông , báo chí trong vùng cũng như các đài phát thanh quốc tế như  VOA, RFI v.v... Ðây là một biệt lệ bởi vì theo hiến chương Văn Bút Quốc Tế thì báo chí chỉ được hiện diện ở những phút đầu tiên của giờ khai mạc để ghi nhận tin tức mà thôi chứ không được theo dõi tất cả mọi diễn biến như đã xảy ra ở phiên họp bất thường vừa qua.

         Sau nghi thức bầu chủ tọa đoàn để điều hành chương trình nghị sự, bà Joanne Leedom-Ackerman, Phó Chủ tịch Văn Bút Quốc tế, đã lặng lẽ rời hội trường để giao lại phần giám sát cho ông Terry Carlbom, người ngoại quốc duy nhất trong Ðại Hội Bất Thường của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Thông dịch trực tiếp toàn bộ phiên họp đến ông Terry Carlbom là nhà văn Ðào Trường Phúc.

         Trong suốt một ngày làm việc sôi nổi, tranh cãi từng điều khoản tu chính, chỉ trích gay gắt từng tiếng vỗ tay v.v... và cuối cùng thì một Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2001-2003 đã được thành hình xuyên qua thể thức phổ thông đầu phiếu với  kết quả như sau :

Chủ tịch : nhà văn Minh Ðức Hoài Trinh  ( TT Nam California)

Ðệ nhất Phó chủ tịch : nhà văn Khải Chính Phạm Kim Thư  ( TT Ontario )

Ðệ nhị Phó chủ tịch : nhà văn Trần Thy Vân ( TT Nam California )

Tổng Thư ký : nhà văn Nguyễn Ðức An ( TT Florida )

Thủ quỹ : nhà văn Nguyễn Văn Thông  ( TT Miền Ðông Hoa Kỳ )

 

         Ngoài việc cho ra đời một Ban Chấp hành mới, Ðại Hội Bất Thường cũng đã thông qua một số quyết nghị trong đó có quyết nghị thành lập Ủy Ban Tu chính Ðiều lệ và chỉ định Trung Tâm Văn Bút Nam California đứng ra lo việc tổ chức Ðại hội kỳ tới vào tháng 03 năm 2003.

         Cũng được biết Trung Tâm Văn Bút Quebec không gửi người tham dự phiên họp Ðại Hội Bất Thường nhưng cũng đã đóng góp niêm liễm, gửi phiếu bầu cử bằng thư và chia xẻ những chi phí trong việc tổ chức của Trung Tâm Miền Ðông Hoa Kỳ.

          Ngày hôm sau, 25 tháng 03 năm 2001, một “ Bữa Cơm Văn Bút “ đã được tổ chức tại Nhà hàng Saigon House số 7235 Arlington Blvd. thuộc thành phố Falls Church tiểu bang Virginia để Ban tổ chức Ðại Hội Bất Thường tường trình kết quả bầu cử và giới thiệu Tân Ban chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2001-2003.

          Hiện diện trong “ Bữa Cơm Văn Bút “ nầy ngoài các thành viên từ xa về dự phiên họp còn có đại diện của các tổ chức cộng đồng, các hội đoàn chính trị, các cơ quan truyền thông báo chí trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo không nằm trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng như trong Trung Tâm Miền Ðông Hoa Kỳ. Những cây bút nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa như  nhà thơ Vương Ðức Lệ, nhà báo Phạm Trần, nhà văn Sức Mấy, nhà văn Vũ Thất  v.v... cũng đã có mặt.

           Xen kẽ phần giới thiệu tác phẩm của những hội viên Văn Bút là một chương trình văn nghệ bỏ túi đã được thực hiện bởi các nhà văn, nhà thơ như Cung Vũ Nguyễn Hữu Nghĩa, Linh Phương, Nguyễn Ðức An, Lãm Thúy v.v... Nhân dịp nầy, nhà văn Bách Việt đã đại diện Trung Tâm Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ lên trao tặng quà lưu niệm cho Tiến sĩ Terry Carlbom. Sau lời phát biểu cảm tưởng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, ông Tổng Thư ký Văn Bút Quốc tế Terry Carlbom đã chờ đợi để trả lời những thắc mắc của cử tọa nhưng hầu như không có một câu hỏi nào được đặt ra cho ông Terry Carlbom.

          Ðiều khiển toàn bộ chương trình “ Bữa Cơm Văn Bút “ là nhà văn Vũ Quang Trân đến từ Bắc California và nhà thơ Quang Nghĩa Tạ Cự Hải, chủ bút Nguyệt San Chiến Sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa của vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.

          Buổi họp mặt của các nhà thơ, nhà văn, nhà báo tham dự “Bữa Cơm Văn Bút“ chấm dứt lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

           Hy vọng từ nay cho đến tháng 9 năm 2001, ngày mà Văn Bút Quốc Tế nhóm họp, chiến tranh tại Macedonia sẽ được kết thúc và “ chiến tranh “ trong nội bộ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại không còn tiếp diễn để cho tiếng nói của những người cầm bút Việt Nam lưu vong nơi hải ngoại được có cơ hội phục hoạt sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị.

 

Huỳnh Mai Hoa

Tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn