Make your own free website on Tripod.com

47 Người Lên Xe Đò

Để Cung Thỉnh HT Huyền Quang

 

HUẾ (VB) - Một phái đoàn 47 người, dùng 5 xe minivan, đã lên đuờng tới Huế để hỗ trợ cho Tăng Đoàn Thừa Thiên cung thỉnh Hòa Thượng Huyền Quang rời nơi lưu đày ở Quảng Ngãi. Tin này do ông Nguyễn Văn Cội, Hội Trưởng PGHH Hải Ngoại, phổ biến như sau. 

Một nguồn tin đáng tin cậy vừa nhận đuợc từ VN vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhựt 3-6-2001 (giờ ngày Hoa Thịnh Đốn). Mặc dù bạo quyền CSVN gia tăng việc đàn áp, khủng bố Giáo Hội PGVNTN để ngăn chận việc cung thỉnh đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ Quảng Ngãi về Saigon vào ngày 7-6-2001 sắp đến. 

Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đã nhận lãnh nhiệm vụ và cương quyết thi hành nhiệm vụ nầy. Để hỗ trợ Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, một đoàn người thuộc Ủy Ban Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo cho VN (Uỷ Ban nầy đuợc thành lập tại VN) gồm có 47 người : 10 cụ ông (trong đó có một cụ ông 82 tuổi), 10 cụ bà - 22 Thiếu Niên - 5 Thanh Niên họ đã dùng 5 minivan từ Mộ Đức Quảng Ngãi đến Huế để hỗ trợ Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế vào Huyện Nghia Hành (Quảng Ngãi) cung thỉnh đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang về Saigon .

Đoàn người nầy đã rời Mộ Đức Quảng Ngãi vào lúc nửa đêm Chủ Nhựt 3-6-2001 (ngày VN) và đang trên đuờng đến Huế . 

Họ dự trù từ Huế vào Quảng Ngãi và từ Quảng Ngãi về Saigon sẽ dẫn đuờng bằng một biểu ngữ: Chúng Tôi Cần Có Tự Do Tôn Giáo. Sau đó là 4 cây cờ đạo của 4 tôn giáo tại VN : Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, PGHH. Tiếp theo là Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế và Đoàn Người Hỗ Trợ . 

Đoán truớc là sẽ có hiểm nguy, nhưng đoàn người vẫn cương quyết thực hiện . Qua đuờng dây điện thoại viễn liên một đại diện cho đoàn người nhờ chúng tôi chuyển đến các Tôn Giáo, Hội Đoàn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại ... lời kêu gọi thiết tha: Sống Chết - Quản Chế hay Giam Cầm ... đối với họ không quan trọng, ho chỉ thỉnh cầu các Tôn Giáo, Đoàn Thể. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại ... hãy đoàn kết lại hỗ trợ công cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo tại VN và lên tiếng trước công luận về ước muốn thiết tha của họ vì cần có tự do tôn gíao mà họ gặp hiểm nguy.

HT Quảng Độ:

Sẽ Đón HT Huyền Quang Ngay Khi Có Thể

 

SAIGON (VB) - Hòa Thượng Quảng Độ cho biết tạm hoãn chuyến đi dự trù ra Quảng Ngãi để đón Hòa Thượng Huyền Quang về Sài Gòn, vì lý do không thực hiện đuợc. 

Tuy nhiên, Hòa Thượng Quảng Độ nói là Hòa Thượng sẽ lên đuờng ngay khi nào có điều kiện. Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VN Tại Hoa Kỳ đã nhận đuợc một cú điện thoại lúc 7 giờ sáng giờ California hôm Chủ Nhật 3-6-2001, gọi từ Thanh Minh Thiền Viện, nơi HT Quảng Độ đang cu trú.

Một tu si từ Thanh Minh Thiền Viện qua điện thoại đã chuyển các thông tin như sau: 

- Hiện nay đã có khoảng 30 công an vào đóng quân ngay trong sân chùa, trong lúc bên ngoài vẫn đồn trú dày đặc công an. (Theo bản tin AFP lúc 2:56 giờ chiều Chủ Nhật 3-6-2001, giờ Calif., chỉ có 10 công an đóng quân trong sân chùa, và đã cắt đuờng dây điện thoại của Thanh Minh Thiền Viện. Chúng ta có thể suy đoán rằng công an đã tăng thêm số người đóng trong sân chùa. Và sự liên lạc ra ngoài chùa là nhờ các phone di động còn giấu đuợc.) 

- Công an Quảng Ngãi đã phong tỏa tất cả các tuyến đuờng dẫn tới nơi cư trú của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

- Hòa Thượng Quảng Độ nói là chuyến đi cung thỉnh Hòa Thượng Huyền Quang sẽ không thể thực hiện đuợc vào ngày 7-6-2001.

- Hòa Thượng Quảng Độ nhắn qua Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử là "xin quý vị tiếp tục cầu nguyện. Hòa Thượng sẽ lên đuờng ngay khi có điều kiện."