Make your own free website on Tripod.com

Công An Vào Chùa Đuổi Sư, 

Đập Bàn Dọa Trói Bỏ Lên Xe

HƯNG YÊN (VB) - Với chính sách hộ khẩu khắc nghiệt của nhà nước CSVN, hàng loạt các sư trụ trì tại nhiều chùa Việt Nam vẫn thuộc diện cư trú bất hợp pháp, và ngay cả vị cư trú hợp pháp vẫn có thể bị công an tới muốn đuổi lúc nào là đuổi.

Công an huyện Kim Động, Hưng Yên, đã tới đập bàn đập ghế đòi đuổi sư Thích Thanh Hùng, trụ trì chùa Phán Thủy, dọa "trói bỏ lên xe trục xuất" bất kể rằng vị này tới đây do yêu cầu của nhân dân và Tỉnh Hội Phật Giáo Hưng Yên, theo một kháng thư vừa gửi lên các cấp lãnh đạo nhà nước.

Hòa Thượng Thích Thanh Hiện, trụ trì chùa Phố, 43 đuờng Trưng trắc, phường Quang Trung, thị xã Hưng Yên, đã làm đơn trình bày sự kiện trích đoạn như sau:

"Năm 1999 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tôi đã cử chú Thích Thanh Hùng thế danh: Dương Trọng Tài là đệ tử của tôi về trông nom chùa Phán Thuỷ với sự chứng kiến của các Ban ngành và nhân dân địa phương. Từ ngày về trông nom chùa Phán Thuỷ ở cùng với nhân dân địa phương Sư Bác đã hoàn thành suất sắc công việc đuợc giao và không có điều gì để nhân dân, phật tử phàn nàn chê trách...

"Đầu tháng 01 năm 2001 tôi đuợc tin nhân dân và tín đồ phật tử thôn Phán Thuỷ cho biết là có giấy trục xuất sư bác Thích Thanh Hùng ra khỏi chùa Phán Thuỷ, tôi có điện làm việc với ông Nguyễn Tiến Ca chủ tịch UBND xã Song Mai và cững là người trực tiếp ký giấy cho nhân dân thôn Phán Thuỷ đi thỉnh sư, (Trực tiếp là mời tôi) thì ông Nguyễn Tiến Ca cho biết là do UBND huyện Kim Động yêu cầu, tôi tìm hiểu tiếp thì đuợc biết là ông Đoàn Văn Vang, Ban tôn giáo tỉnh chỉ đạo có văn bản đề ngày 22 tháng 11 năm 2000. (xin gửi kèm lệnh trục xuất của UBND huyện Kim Động và công văn của Ban tôn giáo tỉnh).

"Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2001 ông Thành cán bộ Công An huyện Kim Động đến chùa Phán Thuỷ ăn mặc quần áo bình thường, tự giới thiệu với nhân dân, thì mọi người mới biết ông tên là Thành,C/B Công An huyện Kim Động. ông Thành có thái độ làm việc với nhà chùa như sau: Ông đập bàn và nói: Mày chưa đi à ?...Mày không thực hiện lệnh của Uỷ Ban à?... Mày có đi không thì bảo?... không thì chúng tao phải trói mày cho lên xe....!!! Theo lời của một người dân thôn Phán Thuỷ cho biết khi ông Thành làm việc sư bác, nghe những lời cảnh cáo của ông thành Cán Bộ Công An huyện Kim Động mà rùng mình, giợn cả tóc gáy...."

Thư khiếu kiện của Hòa Thượng cho biết có rất nhiều vị sư cư trú bất hợp pháp nhưng được bỏ lơ:

"Nhìn qua mấy huyện thôi đã có hàng chục Tăng - Ni không thuộc Hội Viên tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên cũng không phải Công Dân tỉnh Hưng Yên sao họ lại đuờng hoàng cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo thì lại không trái pháp luật ???

"...Nếu Ban tôn giáo tỉnh cung như ban tôn giáo huyện biết những Tăng - Ni không thuộc hội viên của tỉnh hội cung không phải công dân tỉnh Hưng yên mà vẫn cho cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng yên thì xin đặt một dấu ? thật to."

Hòa Thượng Thanh Hiện lại tố cáo nhà nước xen vào nội bộ Giáo Hội thông qua cái gọi là Ban Tôn Giáo Tỉnh:

"...Cho nên ngành nào, cơ quan nào và tổ chức nào cung có kỷ cương - pháp luật của họ, mục đích là phòng phi chỉ ác. Vậy việc kiểm điểm, kỷ kuật đối với các Tăng - Ni có khuyết điểm là việc làm thường xuyên của giáo hội, khi kiểm điểm, kỷ luật các Tăng - Ni đó biết sửa chữa, biết ăn năn hối cải giáo hội vẫn coi như những Tăng - Ni tốt. Đây là công việc nội bộ của Phật giáo tại sao Ban tôn giáo tỉnh lại đi sâu vào việc nội bộ của giáo hội là sao? Ban tôn giáo tỉnh ký quyết định đuổi Tăng - Ni trong giáo hội mà lại không bàn bạc gì với giáo hội cả.

"...Ở đây! chúng tôi xin đề nghị với quý cơ quan và quý vị lãnh đạo: chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghia Việt Nam cho phép Ban tôn giáo đuợc quyền đuổi Tăng - Ni hay sao? nếu Ban tôn giáo đuợc phép đuổi thì xin cho biết thuộc chính nào của Đảng và Nhà Nước?"

Trong thư lại tố cáo cac1 cán bộ địa phương đã cướp đất chùa, bán đi và tiền này không biết đi về đâu:

"...Trong điều 11 Nghị định 26/1999/NĐ/CP ngày 19 - 4 -1999 của Chính Phủ có ghi: 'Nhà Nước bảo hộ nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo.' Tại chùa Phán thuỷ xã Song Mai bị bán 160 m2 đất của nhà chùa cho nhân dân xây nhà ở ngay trước cửa chùa, nhà đuợc mua đất đó đã xây dựng những công trình phụ xuống giữa ao chùa phóng uế tất cả các thứ bẩn xuống ao làm ô nhiêm nặng nguồn nước không còn sinh hoạt đuợc nữa và xây nhà trước cửa chùa làm mắt đi cảnh quan của di tích .

" Vậy việc bán 160m2 đất của Tôn giáo tại chùa Phán thuỷ ai có quyền bán và số tiền bán đất ấy đua vào công quỹ nào, sử dụng nó vào việc gì ? "

Thư tố cáo ký ngày 21-6-2001 tại Hưng Yên. Vẫn chưa có phản ứng chính thức naò từ phía nhà nước.

 

Kháng Thư Đòi Quyền Hành Đạo

 

Cộng hoà xã hội chủ nghia Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hưng yên, ngày 21 tháng 06 năm 2001

Đơn kiến nghị

Kính gửi : Tỉnh Uỷ tỉnh Hưng Yên

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

- Ban giám đốc công an tỉnh Hưng Yên

- Ban tổ chức tỉnh uỷ tỉnh Hưng yên

- Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hưng yên

- Ban dân vận tỉnh

- UBMTTQ tỉnh Hưng yên

- Huyện uỷ huyện kim động

- Uỷ ban nhân dân huyện kim động

- Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện kim động

 

Kính thưa quý các cơ quan !

Kính thưa quý vị !

Tôi Thích Thanh Hiện trụ trì chùa Phố, 43 đuờng Trưng trắc, phường Quang Trung, thị xã Hưng Yên xin làm đơn Kiến Nghị với quý các cơ quan một việc như sau: 

Trước đây chùa thôn Phán Thuỷ xã Song Mai, huyện Kim động không có Tăng - Ni trụ trì nhân dân, tín đồ phật tử địa phương đã làm đon đề nghị với tỉnh hội Phật Giáo (Hải Hưng cũ) xin một vị sư về giúp nhân dân thắp hương thờ Phật. Đuợc thường trực tỉnh hội Phật giáo Hải Hưng chấp thuận và bổ nhiệm Đại đức Thích Chiếu Nhật về trụ trì từ tháng 12 năm 1996. Năm 1998 đại đức Thích Chiếu Nhật xin phép chính quyền địa phương và tỉnh hội Phật giáo Hưng yên đi miền nam để thăm Mẫu thân bệnh, thế rồi đại đức không trở về chùa nữa, từ đó trong nhân dân, tín đồ phật tử có sự mâu thuẫn bè phái vì hiểu lầm lẫn nhau, để cho sư phải ra đi.

Trong tình hình đó nhân dân, tín đồ phật tử địa phương làm đơn xin thỉnh tôi về kiêm nhiệm trụ trì để giúp đỡ nhân dân việc tín ngưỡng,và giáo hoá thực hiện chính tín bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà Nước... Tôi đã khước từ vì công việc nhiều, thế rồi nhân dân phật tử đi lại nhiều lần và lòng tha thiết thỉnh cầu, nên trước khi nhận lời tôi đề nghị với Chính quyền - Mặt trận và nhân dân là tôi chỉ kiêm nhiệm còn việc trông nom trực tiếp chùa cảnh thì tôi giao cho các đệ tử của tôi, nếu quý vị đồng ý thì tôi mới nhận lời. Việc đề nghị của tôi đã đuợc Chính quyền và nhân dân địa phương đồng ý. (Xin gửi kèm theo đon thỉnh sư của nhân dân).

Năm 1999 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tôi đã cử chú Thích Thanh Hùng thế danh: Dương Trọng Tài là đệ tử của tôi về trông nom chùa Phán Thuỷ với sự chứng kiến của các Ban ngành và nhân dân địa phương. Từ ngày về trông nom chùa Phán Thuỷ ở cùng với nhân dân địa phương Sư Bác đã hoàn thành suất sắc công việc đuợc giao và không có điều gì để nhân dân, phật tử phàn nàn chê trách...

Đầu tháng 01 năm 2001 tôi đuợc tin nhân dân và tín đồ phật tử thôn Phán Thuỷ cho biết là có giấy trục xuất sư bác Thích Thanh Hùng ra khỏi chùa Phán Thuỷ, tôi có điện làm việc với ông Nguyễn Tiến Ca chủ tịch UBND xã Song Mai và cung là người trực tiếp ký giấy cho nhân dân thôn Phán Thuỷ đi thỉnh sư, (Trực tiếp là mời tôi) thì ông Nguyễn Tiến Ca cho biết là do UBND huyện Kim Động yêu cầu, tôi tìm hiểu tiếp thì đuợc biết là ông Đoàn Văn Vang, Ban tôn giáo tỉnh chỉ đạo có văn bản đề ngày 22 tháng 11 năm 2000. (xin gửi kèm lệnh trục xuất của UBND huyện Kim Động và công văn của Ban tôn giáo tỉnh).

Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2001 ông Thành cán bộ Công An huyện Kim Động đến chùa Phán Thuỷ ăn mặc quần áo bình thường, tự giới thiệu với nhân dân, thì mọi người mới biết ông tên là Thành,C/B Công An huyện Kim Động. ông Thành có thái độ làm việc với nhà chùa như sau: "Ông đập bàn và nói : Mày chưa đi à ?...Mày không thực hiện lệnh của Uỷ Ban à ?... Mày có đi không thì bảo ?... không thì chúng tao phải chói mày cho nên xe....!!!" Theo lời của một người dân thôn Phán Thuỷ cho biết khi ông Thành làm việc sư bác nghe những lời cảnh cáo của ông thành Cán Bộ Công An huyện Kim Động mà dùng mình, giợn cả tóc gáy....

Kính thưa quý cơ quan !

Kính thưa chư quý vị !

Qua đây tôi xin có mấy ý kiến đề nghị lên các cấp lãnh đạo chứng minh:

1. Năm 1997 tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên được tái lập, để giải quyết những Tăng - Ni cu trú trụ trì trái pháp luật tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỉnh hội phật giáo chúng tôi từ năm 1997 đến nay đã nhiều lần có công văn đề nghị Ban tôn giáo tỉnh cung như Ban tôn giáo các huyện thị xã trong tỉnh chỉ đạo và giúp đỡ cụ thể :

- Huyện kim động 3 trường hợp đó là thôn Phú cường xã Ngọc Thanh 1 trường hợp; Thôn Bông lai xã Hùng an 1 trường hợp; thôn Miêu Nha xã Song Mai 1 trường hợp.

- Huyện Khoái Châu 2 trường hợp; 1 ở thôn quan xuyên xã Thành Công; 2 ở thôn Đào Viên xã Dân Tiến.

- Huyện Văn Giang 3 truờng hợp; 1 ở chùa Mễ sở xã Mễ Sở 1 ở chùa Nhạn Tháp xã Mễ Sở 1 ở chùa Xâm Khố xã Thắng Lợi

- Huyện Văm Lâm 8 truờng hợp; xã Tân quang 4 trường hợp; xã Thường kiệt 1 trường hợp; xã Lạc Đạo 3 trường hợp...vv

2. Nhìn qua mấy huyện thôi đã có hàng chục Tăng - Ni không thuộc Hội Viên tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên cũng không phải Công Dân tỉnh Hưng Yên sao họ lại đuờng hoàng cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo thì lại không trái pháp luật ???.

- Oái oăm thay, tại huyện kim động chứ chưa nói đến huyện khác đã có tới 3 trường hợp (như đã nêu ở trên) thì laị trục xuất 1 trường hợp ở chùa Miêu nha mà nhân dân đã có ý kiến thỉnh cầu Hoà thượng Thích Thanh Tứ. 1 là đệ tử của tôi ở chùa Phán thuỷ, Không thấy trục xuất 2 trường hợp kia? hay là Ban Tôn Giáo các cấp chưa biết đến?, xin nêu nguyên văn một đoạn trong công văn 167 ngày 28 - 12 -2000 của ông Hoàng Sáng ký. " Thực hiện công văn số 87/CV - TG ngày 22-11-2000 của Ban tôn giáo tỉnh Hưng Yên về việc hoạt động tôn giáo trái phép. Qua khảo sát tình hình thực tế trên địa bàn huyện Kim Động..... " nếu chưa biết đến những trường hợp trái pháp luật kia, lại biết đến trường hợp ở chùa Phán Thuỷ xã Song Mai là ngươì đệ tử của tôi là hội viên tỉnh hội phật giáo Hưng Yên, thì thử hỏi rằng lãnh đạo đã sâu sát chưa? đã công bằng chưa? nếu lãnh đạo chưa sâu sát, chưa công bằng thì đề nghị quý vị lãnh đạo các cấp phải xem lại những vị cán bộ này. Nếu Ban tôn giáo tỉnh cung như ban tôn giáo huyện biết những Tăng - Ni không thuộc hội viên của tỉnh hội cung không phải công dân tỉnh Hưng yên mà vẫn cho cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng yên thì xin đặt một dấu ? thật to. ( Điều này nhường lại cho những bậc cao minh lãnh đạo các cấp minh xét cho !).

3. Trước đây Đảng ta chủ trương tự phê bình và phê bình, nay nghị quyết TƯ 6 lần 2 là kiểm điểm và chính đốn Đảng nhằm mục đích là sửa chữa, xây dựng cho những Đảng viên nào chưa xứng đáng là Đảng viên đứng trong hàng ngu Đảng cộng sản Việt Nam có như thế Đảng ta mới trong sạch và vững mạnh, nhân dân mới tin tưởng vào đuờng lối của Đảng, chính sách của Đảng mới sống mãi trong lòng nhân dân.

- Cho nên ngành nào, cơ quan nào và tổ chức nào cung có kỷ cương - pháp luật của họ, mục đích là phòng phi chỉ ác. Vậy việc kiểm điểm, kỷ kuật đối với các Tăng - Ni có khuyết điểm là việc làm thường xuyên của giáo hội, khi kiểm điểm, kỷ luật các Tăng - Ni đó biết sửa chữa, biết ăn năn hối cải giáo hội vẫn coi như những Tăng - Ni tốt. Đây là công việc nội bộ của Phật giáo tại sao Ban tôn giáo tỉnh lại đi sâu vào việc nội bộ của giáo hội là sao?. Ban tôn giáo tỉnh ký quyết định đuổi Tăng - Ni trong giáo hội mà lại không bàn bạc gì với giáo hội cả. Ỏxin nhắc lại những công việc nội bộ giáo hội, giáo hội tự giải quyết khi chưa có ý kiến đề nghị với các cơ quan.

- Ở đây! chúng tôi xin đề nghị với quý cơ quan và quý vị lãnh đạo: chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghia Việt Nam cho phép Ban tôn giáo đuợc quyền đuổi Tăng - Ni hay sao ? nếu Ban tôn giáo đuợc phép đuổi thì xin cho biết thuộc chính nào của Đảng và Nhà Nước? nếu không có chính sách nào cho phép Ban tôn giáo đuợc phép đuổi Tăng - Ni thì việc làm của Ông Đoàn Văn Vang có đi nguợc lại chính sách của Đảng và Nhà nước không? chúng tôi xin trích nguyên văn một đoạn trong công văn số 87 ngày 22 - 11

- 2000 của ông Đoàn Văn Vang : Ỏ Để thực hiện đúng quy định của luật pháp, cung như Hiến chương của Giáo Hội, giữ nghiêm kỷ cương phép nước; Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Song Mai đẩy đuổi số người hoạt động Tôn giáo trái phép khỏi địa bàn trả về quê quán./Õ

4. Bác Hồ kính yêu có 6 điều dạy cho Công An nhân dân, xin đuợc phép không nhắc từng điều mà Bác Hồ đã dạy, vì tôi không phải là Công An nên tôi không thuộc hết ) nay xin nhắc lại lời của ông Thành công an huyện Kim động khi làm việc với nhà chùa (( Ông đập bàn và nói : Mày chưa đi à?... Mày không thực hiện lệnh của Uỷ Ban à ?... Mày có đi không thì bảo ?... không thì chúng tao phải trói mày cho lên xe....!!!)) Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khuất rồi nên ông Thành công an huyện Kim động đã quên mất lời Bác Hồ dạy cho Công An, tôi thiết nghi Đảng ta ai cung như ông Thành, Công An nhân dân ta ai cũng như ông Thành thì còn gì là Đảng nữa và còn gì là lực lượng Công an nữa, mất hết lòng tin đối với nhân dân.

5. Trong điều 11 Nghị định 26/1999/NĐ/CP ngày 19 - 4

-1999 của Chính Phủ có ghi: " Nhà Nước bảo hộ nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo" Tại chùa Phán thuỷ xã Song Mai bị bán 160m2 đất của nhà chùa cho nhân dân xây nhà ở ngay trước cửa chùa, nhà đuợc mua đất đó đã xây dựng những công trình phụ xuống giữa ao chùa phóng uế tất cả các thứ bẩn xuống ao làm ô nhiêm nặng nguồn nước không còn sinh hoạt đuợc nữa và xây nhà trước cửa chùa làm mắt đi cảnh quan của di tích .

- Vậy việc bán 160m2 đất của Tôn giáo tại chùa Phán thuỷ ai có quyền bán và số tiền bán đất ấy đua vào công quỹ nào, sử dụng nó vào việc gì ?

- Chính sách của Đảng và Nhà Nước Bảo hộ những điều chính đáng của Tôn giáo nay Tăng - Ni thuộc hội viên của giáo hội bị đuổi, đất đai của nhà chùa bị bán đi cho dân ở. Đảng và Nhà Nước nghi sao...?

Kính thưa quý vị lãnh đạo !

Trong tình chính trị ở Việt Nam cung như trên thế giớ hiện nay, nhất là với vấn đề Tôn Giáo và Dân Tộc có nhiều vấn đề búc xúc mà Đảng và Nhà Nước đang cần phải giải quyết cho tốt đẹp. Thì hôm nay ! ở Hưng Yên lại có một cơ quan là Ban Tôn Giáo ký quyết định để đuổi Sư thuộc Hội viên của tỉnh hội phật giáo mà không hề bàn bạc với tỉnh hội chúng tôi. Từ đó đã làm cho giới Tăng - Ni và tín đồ Phật tử vô cùng phẫn nộ.

Vậy tôi kính mong quý các cơ quan hoan hỷ xem xét và giải quyết làm rõ sự việc cho chúng tôi.

Chúng tôi cung xin thành thật cáo lỗi trong văn bản có điều gì sơ suất xin đuợc các cơ quan lượng thứ.

Người Làm Đơn Ký:

Thích Thanh Hiện

Nơi nhận

- Như K/G

- Ban dân vận trung ương - Ban tôn giáo của chính phủ - TƯGHPG Việt Nam để báo cáo

- lưu