Make your own free website on Tripod.com

BUỔI THẢO LUẬN VÀ TƯỜNG TRÌNH

TẠI HẠ VIỆN MỸ VỀ VIỆC

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM

ÐÀN ÁP  TÔN GIÁO

Nguyễn Huỳnh Mai

Một buổi thảo luận và tường trình tại Hạ Viện Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo do năm dân biểu Hạ Viện tổ chức vào lúc 2 giờ đến 3 giờ 30  trưa thứ Tư  ngày  16 - 5- 2001 tại tòa nhà  Rayburn của Hạ Viện ở  thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. 

Các dân biểu này đại diện cho một số địa hạt có đông cử tri người Mỹ gốc Việt là hai ông Frank Wolf (VA) và Tom Lantos (TX), đồng Chủ Tịch Tổ Chức Nhân Quyền của Quốc Hội; bà Zoe Lofgren ( San Jose, Ca), bà Loretta Sanchez (Orange County, Ca) và ông Tom Davis (VA) , thuộc Nhóm Thảo Luận về Việt Nam của Quốc Hội. 

Ðược biết các nhân chứng được mời tham dự đều nộp trước bài viết và có 3 phút để tường trình về tình trạng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo của mình. Các nhân chứng sau đây sẽ tuần tự trình bày gồm: 

- Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Giám Ðốc Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

- Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm đại diện Thánh Thất Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh tại Milpitas, California. 

- Mục Sư Kiều Tuấn Nam, sáng lập viên Hội Ðồng Liên Tôn miền Bắc California. 

- Linh Mục Y Hin Nie, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Thượng Dega tại Greensboro, tiểu bang North Carolina. 

- Mục sư  Rmah Mloi, Giáo Hội Liên Minh Dega tại Greensboro, North Carolina.

- Ông Sydney Trần Quốc Sĩ, đại diện Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo có trụ sở tại Santa Ana, miền Nam California. 

- Ông Nguyễn Châu, đại diện Giáo Hội Trung Ương PGHH tại Hoa Thịnh Ðốn. 

-Sau cùng là ông Tom Quigley, Chuyên Viên Á Châu Vụ của Hội Công Giáo USCC tại Hoa Thịnh Ðốn.

Sau khi tường tình, các nhân chứng sẽ trả lời một số câu hỏi của các dân biểu và cuối cùng là phần thảo luận. Theo bản Thông Báo ngày 9 - 5- 01 của 5 dân biểu trên về buổi thảo luận và tường trình về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, Bản tường trình của Ủy Ban của Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới phổ biến vào ngày 1- 5- 2001, cho biết chánh phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo và theo dõi cũng như kiểm soát chặt chẻ các sinh hoạt tôn giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo vẫn bị phạt vạ, bắt bớ, giam cầm vì bị họ gán cho là có dính líu đến đều mà họ gọi là các hoạt động “trái phép”.

Trong buổi tường trình này, các dân biểu sẽ được nghe những nhân chứng tường thuật sự vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam, cũng như các đại diện của những nhà lãnh đạo tôn giáo đã không được phép rời Việt Nam vì đang bị quản chế hay đang bị cầm tù, trình bày. Ngoài ra, một nhóm gồm đại diện các tổ chức Nhân Quyền sẽ khai triển thêm về đường lối trong chính sách của Hoa Kỳ nhằm tạo áp lực để  chánh phủ Việt Nam tôn trọng những điều mà họ đã cam kết đối với quốc tế. 

Ðộc giả xem Thông Báo của 5 dân biểu: Congressional Human Rights Caucus, Congressional Dialogue on Vietnam, Joint Members' Briefing tại http://hoahao.org à liên lạc về e-mail: hoahao@hoahao.org để nhận tin tức.