Make your own free website on Tripod.com

Ba Tầng Địa Ngục

Vi Anh

Nhà văn Dương thu Hương nói trí thức theo Đảng có trái tim chó [ xin lỗi đọc giả, người viết chỉ lập lại lời của người nói ]. Nhà trí thức bỏ Đảng, Hà sĩ Phu, nói CS Hà nội đã thất thủ ở phòng tuyến số một, đang cầm cự ở phòng tuyến hai, và xây dựng phòng tuyến số ba. Còn người dân thường nói ba phòng tuyến của CS là ba tầng điạ ngục và CSđang chết vì tham nhũng và vì mấy ông đạo. Ba điều nhưng chỉ một chuyện. Chuyện CS sớm muộn gì cũng "tiêu diêu", tan hồn lẫn xác.

Nhà văn Dương thu Hương từng sống với CS hiểu biết rõ trò trí trá của CS, thấy trí thức trong nước vẫn còn có người nói và làm lợi cho CS nên tức bực chưởi chó mắng mèo, kể cũng nặng lời nhưng cũng đáng. Lý do. thứ nhứt, ai đời giữa lúc ở VN đại đa số sống dưới mức nghèo khổ và mất quyền căn bản nhứt của con người mà cũng có người ăn học có thể gọi là trí thức nhưng ăn nói như " trí ngủ". Tiến sĩ, phó tiến sĩ nghe lời Đảng, đã dàn dựng kết quả điều tra dân ý, nói trên 90% người dân VN hài lòng với cuộc sống và nhà cầm quyền CS. Thứ hai, ai cũng biết từ khi có mặt, lúc nào CS cũng coi "Hồng hơn Chuyên". Dù không nói ra huỵch toẹt trí thức là "cục phân" như Ô. Mao bên Tàu, Ô. Hồ ở VN cũng coi thường người có học không kém. Trong các Bộ ở CSVN, cái bộ ít bằng cấp, trình độ học vấn thấp nhứt nhưng quyền cao chức trọng nhứt, là Bộ Chánh trị. Bị hạ cấp, không ngóc đầu lên được như thế mà trí thức vẫn còn có người nghe lời Đảng, nói và làm lợi cho CS, Bà chưởi trí thức là chó kể cũng vừa.

Trong khi đó nhà trí thức bỏ Đảng, Ô. Hà sĩ Phu, thấy Đảng thất bại là cái chắc nhưng Đảng vẫn cố bám víu quyền lợi riêng tư với bất cứ giá nào. CS đã thất thủ ở phòng tuyến thứ nhứt sau khi chủ nghĩa CS bị phá sản, thiên đường Liên xô bị sụp đổ. Hiện thời CS đang cầm cự và cố thủ ở phòng tuyến số 2, lợi dụng Điều 4 Hiến pháp do CS tự phong và áp đặt quyền độc tài đảng trị toàn diện lên đất nước và nhân dân. Song song Đảng cũng đang cố xây dựng phòng tuyến mới thứ ba để khi cần thì rút về cầm cự. Đảng lợi dụng việc mở cửa, đầu tư và viện trợ nước ngoài, giao phương tiện và củng cố độc quyền kinh tế cho đảng viên hay cảm tình viên, bà con ruột thịt. Lúc Điều 4 Hiến pháp bị bãi bỏ, đa nguyên đa đảng được chấp nhận, thì thế lực kinh tế của nha trảo của Đảng sẽ giúp Đảng nếu không còn được đảng cầm quyền toàn diện thì ít ra cũng cầm quyên kinh tế và mafia thê lực ngầm.Thời gia cầm cự đó theo Ô. Hà Sĩ Phu có thể kéo dài cả thế hệ.

Hãy nhìn nước Nga sau khi Liên xô sụp đổ thì thấy rõ lo ngại của Ô. Hà sĩ Phu cũng có lý. Ô. Boris Yeltsin là người chống Cộng và cương quyết nắm chánh quyền CS chi phối Quốc hội và đia phương rất lâu. Kinh tế quốc gia, tài nguyên đất nước thuộc đặc quyền đặc lợi của các cựu đảng viên hay cảm tình viên CS gần hết. An ninh nhân dân, an toàn xã hôi do thế lực ngầm, Mafia của Nga, nắm giữ đến đổi người giàu phải mướn họ bảo vệ và dàn xếp tranh chấp thay vì nhờ công lực. Mỹ và các nước của Nato dồn viện trợ cho Nga như gió vào nhà trống vì lọt vào tay các cựu đảng viên CS chỉ đổi màu đỏ thành xanh chớ không đổi chất độc tài ra dân chủ.

Trái lại người dân VN, nhứt là phó thường dân Nam bo,䠴ừng sống với Tây, Mỹ và Độc tài quân Quốc gia thì nói khác. CS sẽ chết vì tham nhũng vì đã thấy tham nhũng từng làm một quân đội hùng mạnh nhứt Á châu, một chánh quyền dân cử của VNCH, bị đồng đô la lũng đoạn đến nổi đánh không cho thắng, muốn chiến lại phải hoà để sau cùng bị bức tử. CS sẽ chết vì mấy ông đạo vì tôn giáo đã từng làm sụp một triều đại chỉ cần với một ngọn lửa tự thiêu và một trái tim vì nhân dân và đạo pháp.

Huống hồ bây giờ hầu như tất cả các tôn giáo trong nước đều ý thức CS còn, tôn giáo, đất nước và nhân dân mất tất cả. Việc CS Hà nội dùng chính sách mượn giáo gian, lập giáo hội quốc doanh, tưởng đâu là để kiểm soát được các tôn giáo. Nào ngờ chính CS đang châm ngòi vào thùng thuốc súng. Các ông đạo giương ngọn cờ tôn giáo để đấu tranh là mở một mặt trận tối yếu của nhân dân và văn hoá Việt. Nhưng đó cũng là mặt trận yếu kém nhứt, đễ bị tấn công nhứt của CS.

Huống hồ bây giờ nhân dân VN đã vượt qua nỗi sợ hải CS, biết CS không có gì ghê gớm như đã tưởng hồi 1975 đâu. CS rất yếu, chỉ có tiếng chớ không có miếng. Nhân dân đã phá banh chính sách tập thể hoá ruộng đất và hợp tác hoá nông nghiệp. Nhân dân đã biến VN thành nước sản xuất gạo số 2 trên thế giới sau khi đòi lại được đất đai. Nhân dân đã đám đánh, hủ hoá,cán bộ, biểu tình, phản đối chống Đảng để đảnh viên cướp đất, tham nhũng.

Bao lâu các cuộc đấu tranh cho quyền lợi vật chất thiết thực kết họp được quyền lợi tinh thần như tự do tôn giáo, nhân quyền thành phong trào, mặt trận. Ngày đó là ngày tổ chức chánh trị, an ninh, quân sư của Đảng sẽ vở ra từng mảng và hướng về nhân dân vừa để cứu mạng vừa để theo đúng hướng củathơi đại. Đó không phải la lý luận. Đó là thực tiễn của quy luật cách mạng không đổ máu, còn gọi là Cách Mạng Nhung, trong thời đại hậu Chiến tranh Lạnh như đã xảy ra ở Liên xô, Nam Tư, Phi và Nam dương vậy.